Projeten am Kosovo carte_KOSOVO

WICHTEG UMIERKUNG : T’Projeten am Kosovo ginn duerch di lokal ONG DEA (Democratization Education Advocacy) duerchgefouert, déi op Initiative vu lokale Vetrieder vu Padem gegrënnt gouf. DEA féiert Projeten vu Padem duerch, mee entwéckelt och op Eegeninitiativ néi Projeten fir t’Nohaltegkeet vun de Projeten vu Padem am Kosovo ze garantéieren.

  • Land : Kosovo
  • Awunnerzuel : 2 000 000
  • Entwécklungsindex : ND (Self-unabhängigen Staat erklärt)
  • Akommens pro Awunner (BIP/Awunner) : ND

Unzuel vun de Projeten am Kosovo : 6

Projets en cours

Projets terminés