Padem ass eng Asbl (association sans but lucratif) vum Typ ONG, déi vum Ministère des Affaires Étrangères unerkannt ass. Padem ass ausserdem unerkannt vum franséiche Ministère de l’Economie et des Finances als « association reconnue d’Intérêt Général ». T’Komptabilitéit vu Padem gët all Joers an engem « full audit » vu PriceWaterHouseCoopers iwerpréift. A fir eng total Transparenz ze garantéieren, kann jiddereen t’Rapporten vun dësen Auditen ufroen.Nëmmen duerch är Spenden kënnen t’Volontairen vu Padem weiderhin Dag fir Dag am Asaz fir déi ärmsten Mënschen vun dëser Welt sinn.Wei ass ären Don ofsetzbar Lëtzebuergesch ResidentenÄr Spenden sinn stéierlech ofsetzbar ! Fir méi Informatiounen, kontaktéiert eis kontaktéiert eis

Je fais un don ponctuel

1) Virement bancaire :

BILLLULL / IBAN :LU81 0021 1689 1320 2200

2) Carte bancaire / Paypal :

Je fais un don mensuel

Don Mensuel a PADEM
Choix du Pays
Autres Infos et Commentaires

 Votre don est fiscalement déductible et vous recevrez un reçu fiscal dans les plus brefs délais.Don