Ennerstëtzung vun der Ausbildung vu jonke Fraen an der Regioun vun Desuri

Stand : ofgeschloss / Unzuel vu Beneficiairen : 200 pro Joer

Desuri Project Dortoirs renoves 2007 Objektiver/Aktivitéiten :

  • Renovatioun vun engem Meedercherspensionat (Dortoiren, Acces zu Drénkwaasser, Sportsterrain, …)