Professionell Ausbildung vu jonke Fraen an Opbau vun engem Zentrum fir artisanal Produktioun

Stand : ofgeschloss / Unzuel vu Beneficiairen : 300 pro Joer

Objektiver/Aktivitéiten :

Tailoring training Samana Sundesh

Tailoring training Samana Sundesh

  • Renovatioun vun enger aaler Buerg fir se an en Zentrum fir professionnel Formatioun ze verwandelen
  • Dësen Zentrum kënnt de jonke Fraen aus der Regioun Keru zëgutt