Verbesserung vun de Liewenskonditioune vun den Aarbechter op de Plantagen am Sri Lanka, mat engee neier Demarche fir d’Léisung vun der Wunnengsproblematik

Stand vum Projet : Ofgeschloss | Zuel vun de Beneficiairen: 75 000 Persounen

Dauer vum Projet: 2007-2013, 6 Joer

 

Lokale Partner

NWC (National Workers Congress)

Programm-Partner : Abbé-Pierre-Stëftung

D’Missioun

D’Liewenskonditioune vun den Aarbechter op de Plantagen am Sri Lanka verbesseren

D’Aktivitéiten

 • Konstruktioun vun 131 eenzelen Haiser, déi an zwee Dierfer opgedeelt sinn, dovunner een Haus fir eng Persoun mat Handicap
 • Kampf géint d’Kanneraarbecht
 • Berufflech Ausbildung fir iwwer 1500 jonk Leit
 • Net-formell Educatioun fir iwwer 500 Kanner
 • Ariichte vun 11 Rehabilitatiouns
 • Cooperativen an 10 communautairen Zentren
 • Programmer fir en Zougang zum Waasser an zur Elektrizitéit, konstruktioun vu 500 Toiletten
 • Ariichte vu Raim fir ze raschten
 • Renovéierung vun Infrastrukturen: Waasser, Toiletten, Elektrizitéit, communautaire Zentren …
 • Ariichte vun engem Fong fir Mikro-Kredit zu Gonschte vun iwwer 850 Persounen
 • Erneierung vun den Diech vu kollektive Wunngebaier, de „Laimas“
 • Opwäertung vun der Roll vun de Fraen, Formatioun fir Erwuessener, Kampf géint den Alkoholismus, Encouragement fir ze spueren …
 • Lobby-Aarbecht bei den Téi-Gesellschafte fir besser Liewenskonditioune vun den Aarbechter
 • Sensibiliséierung vun den Erwuessenen
 • Betreiung vu Persoune mat Handicap
 • Betreiung vun eelere Persounen

D’Beneficiairen

75 000 Persounen