Bau vun enger Crèche , enger Primärschoul an enger Héichschoul zu St. Louis

Stand : am Gaang | Unzuel vu Beneficiairen : 1835 Kanner all Joer

Partenariat

Objektiver/Aktivitéiten

Le projet consistait à :

  • Infrastrukture fir d’Schoulkanner am Nadar ze erzéien
  • Infrastrukture wéi Aarbechtszentre fir Ingeniuerbau, eng Crèche, eng Primärschoul an eng Héichschoul