Ënnerstëtzung vun handicapéierten Kanner an hire Famillen a ländleche Regiounen

Stand : ofgeschloss | Unzuel vu Beneficiairen : 1000 Persounen

Objektiver/Aktivitéiten :

  • Verbesserung vun der Betréiung vun den handikapéierte Kanner a ländleche Regiounen
  • Formatioun vun enger mobiler Equipe déi sëch an de ländleche Regiounen ëm di hanidkapéiert Kanner kann këmmeren